$50K Challenge

$50k challenge

1. Thử thách bắt đầu từ 01/2021 với tài khoản $567.89

2. Thử thách hoàn thành khi lợi nhuận đạt $56,789.

3. Kết quả giao dịch được thống kê và cập nhật trên Myfxbook.

➜ Xem Kết Quả Giao Dịchsltp logo

stop loss / take profit